Easy Turkish Stories: Küçük Ali ve Konuşkan Papağan ~ Turkish And More

Easy Turkish Stories: Küçük Ali ve Konuşkan Papağan

Easy Turkish Stories - Learn Turkish through Stories


Küçük Ali ve Konuşkan Papağan (Little Ali and the Talking Parrot)

Küçük Ali, pazar yerinde dedesiyle dolaşıyordu. Rengârenk çiçekler, taze meyveler ve ilginç hayvanlar arasında kayboluyordu. Birdenbire, "Merhaba!" diyen bir ses duydu. Ali etrafına bakındı ama kimseyi göremedi.

"Merhaba!" sesi tekrar yükseldi. "Ben buradayım, kafeste!" Ali, kafeste duran rengârenk bir papağan gördü. "Sen mi konuştun?" diye sordu şaşkınlıkla.

Papağan güldü, "Elbette ben konuştum! Benim adım Koko, seninkisi ne?" Ali kendini tanıttı ve Koko ile sohbet etmeye başladı. Koko, ilginç hikayeler anlattı, komik şakalar yaptı ve hatta birkaç şarkı söyledi.

Ali çok eğlendi. Dedesi yanına geldiğinde, "Dede, konuşan bir papağan buldum!" diye bağırdı. Dedesi şaşırdı ama Koko'yu görünce gülümsedi.

Ali, o günden sonra her pazara dedesiyle giderek Koko ile muhabbet etmeye başladı. Koko ona yeni kelimeler öğretti, farklı kültürler hakkında bilgi verdi ve arkadaşlarına övünebileceği harika hikayeler paylaştı.

Kelime anlamları:

 • Pazar yeri: Marketplace
 • Dede: Grandfather
 • Dolaşmak: To walk around
 • Rengârenk: Colorful
 • Taze: Fresh
 • Meyve: Fruit
 • Hayvan: Animal
 • Ses: Sound
 • Bakınmak: To look
 • Gördü: Saw
 • Kafes: Cage
 • Şaşkınlıkla: In surprise
 • Gülmek: To laugh
 • Elbette: Of course
 • Tanıtmak: To introduce
 • Sohbet etmek: To chat
 • Hikaye: Story
 • Komik: Funny
 • Şaka: Joke
 • Şarkı: Song
 • Eğlenmek: To have fun
 • Yanına gelmek: To come near
 • Bulmak: To find
 • Şaşırmak: To be surprised
 • Gülümsemek: To smile
 • Muhabbet etmek: To chat
 • Kelime: Word
 • Öğretmek: To teach
 • Kültür: Culture
 • Bilgi: Information
 • Övünmek: To brag
 • Harika: Amazing

English Translation:

Little Ali was walking around the market with his grandpa. He was lost among the colorful flowers, fresh fruits, and interesting animals. Suddenly, he heard a voice say, "Hello!" Ali looked around but saw no one.

"Hello!" the voice boomed again. "I'm here, in the cage!" Ali saw a colorful parrot in a cage. "Did you just talk?" he asked in surprise.

The parrot laughed, "Of course I talked! My name is Koko, what's yours?" Ali introduced himself and started chatting with Koko. Koko told him interesting stories, made funny jokes, and even sang a few songs.

Ali had a lot of fun. When his grandpa came to him, he exclaimed, "Grandpa, I found a talking parrot!" His grandpa was surprised but smiled when he saw Koko.

From that day on, Ali always went to the market with his grandpa to chat with Koko. Koko taught him new words, shared information about different cultures, and told him amazing stories that he could brag about to his friends.

For more Turkish stories, click here

No comments:

Post a Comment