Easy Turkish Stories: Deniz Feneri ve Gemi (The Lighthouse and the Ship) ~ Turkish And More

Easy Turkish Stories: Deniz Feneri ve Gemi (The Lighthouse and the Ship)

Easy Turkish Stories, learn turkish, turkish stories, short turkish stories, turkish stories for beginners, turkish stories with english translation.png


Deniz engindi, gece karanlıktı. Küçük bir gemi dalgalarla boğuşarak yoluna devam ediyordu. Gemideki kaptan endişeliydi. Pusula arızalanmıştı ve gemi rotasını kaybetmişti.

Ufukta bir ışık belirdi. Kaptan heyecanlandı. Acaba bir başka gemi miydi? Teleskopu aldı ve baktı. Ufuktaki ışık deniz feneriydi! Kaptan rahat bir nefes aldı. Deniz feneri, gemiye güvenli bir limana giden yolu gösteriyordu.

Gemi kaptanı rotasını düzeltti ve deniz fenerinin ışığını takip etti. Karanlık gecede deniz feneri bir umut ışığı olmuştu. Gemi sabaha karşı güvenli bir şekilde limana ulaştı.

Kaptan, gemiyi limana bağladıktan sonra karaya çıktı. Deniz fenerinin bekçisini görmek istedi. Yaşlı bir adam deniz fenerinin önünde duruyordu. Kaptan yaklaştı ve teşekkür etti. Yaşlı adam gülümseyerek, "Deniz feneri her zaman kaybolanlara yol gösterir," dedi.deniz (sea)
gece (night)
gemi (ship)
dalga (wave)
kaptan (captain)
endişeli (worried)
pusula (compass)
arızalanmak (to break down)
rota (course)
ufuk (horizon)
ışık (light)
heyecanlanmak (to get excited)
teleskop (telescope)
rahat (relief)
liman (harbor)
düzeltmek (to correct)
takip etmek (to follow)
karanlık (dark)
umut (hope)
sabah (morning)
bağlamak (to secure)
kara (shore)
bekçi (keeper)
yaşlı (old)
yaklaşmak (to approach)
teşekkür etmek (to thank)
gülümsemek (to smile)English Translation

The Lighthouse and the Ship


The sea was wide, the night was dark. A small ship was continuing on its way, struggling with the waves. The captain on the ship was worried. The compass had malfunctioned and the ship had lost its course.

A light appeared on the horizon. The captain was excited. Was it another ship? He took the telescope and looked. The light on the horizon was a lighthouse! The captain breathed a sigh of relief. The lighthouse showed the ship the way to a safe harbour.

The ship captain corrected his course and followed the lighthouse light. The lighthouse became a beacon of hope in the dark night. The ship arrived at the port safely in the morning.

The captain went ashore after tying the ship to the port. He wanted to see the lighthouse keeper. An old man was standing in front of the lighthouse. The captain approached and thanked him. “The lighthouse always guides the lost,” the old man said with a smile.


For more Turkish stories, click here

No comments:

Post a Comment