Easy Turkish Stories: Kötü Koku ve Küçük Dedektif ~ Turkish And More

Easy Turkish Stories: Kötü Koku ve Küçük Dedektif


Easy Turkish Stories - Learn Turkish through Stories


Kötü Koku ve Küçük Dedektif (The Bad Smell and the Little Detective)

Küçük Deniz, bahçede oyun oynuyordu. Birdenbire burnuna kötü bir koku geldi. "Bu ne kokusu?" diye düşündü. Kokuyu takip ederek ilerledi ve eski bir sandığın önünde durdu. Sandık kapalıydı ama aralıktan kötü koku geliyordu.

Meraklı Deniz, sandığı açmak istedi ama kapağı açamadı. Annesini çağırdı. Annesi sandığı açıp kokuyu kontrol etti. "Aman tanrım! Bu sandıkta çürük elmalar var!" diye bağırdı.

Deniz, çürük elmaları atmanın en iyi yolu ne olduğunu düşündü. Annesi çöp kutusuna atmayı önerdi ama Deniz daha iyi bir fikir buldu. Elmaları bahçedeki kompost kutusuna attı. Birkaç gün sonra kompost kutusu güzel kokmaya başladı!


Kelime anlamları:

 • Kötü: Bad
 • Koku: Smell
 • Bahçe: Garden
 • Oyun: Play
 • Birdenbire: Suddenly
 • Burun: Nose
 • Düşünmek: To think
 • Takip etmek: Follow
 • İlerlemek: Go forward
 • Sandık: Chest
 • Eski: Old
 • Aralık: Gap
 • Meraklı: Curious
 • Açmak: To open
 • Annesi: His mother
 • Kontrol etmek: To check
 • Aman tanrım!: Oh my god!
 • Çürük: Rotten
 • Elma: Apple
 • Atmak: To throw away
 • Çöp kutusu: Trash can
 • Önermek: To suggest
 • Fikir: Idea
 • Kompost kutusu: Compost bin
 • Güzel: Beautiful
 • Kokmaya başlamak: Start to smell

English Translation:

Little Deniz was playing in the garden. Suddenly, a bad smell reached his nose. "What is that smell?" he thought. He followed the smell and stopped in front of an old chest. The chest was closed, but the bad smell was coming from a gap.

Curious Deniz wanted to open the chest, but he couldn't open the lid. He called his mother. His mother opened the chest and checked the smell. "Oh my god! There are rotten apples in this chest!" she exclaimed.

Deniz thought about the best way to throw away the rotten apples. His mother suggested throwing them in the trash can, but Deniz had a better idea. He threw the apples into the compost bin in the garden. A few days later, the compost bin started to smell good!

For more Turkish Stories, click hereNo comments:

Post a Comment