Easy Turkish Stories: Köprüdeki Kız ~ Turkish And More

Easy Turkish Stories: Köprüdeki Kız

Turkishstories, eastturkish, easyturkishstories, turkishstoriesforbeginners,LearnTurkish, TurkishLanguage


Küçük bir köyde, deresi taşkın bir nehri besleyen derenin üzerinde güzel bir köprü vardı. Köy çocukları bu köprüyü oyun alanı olarak kullanırdı. Bir gün, köprünün kenarında oturan Ayşe adında küçük bir kız gördüler. Yüzü üzgün ve düşünceli görünüyordu. Çocuklar yanına gidip neyin onu üzdüğünü sordular. 

Ayşe, dereye bakarak anlattı: "Arkadaşım Zeynep karşı tarafta yaşıyor, ama nehri geçemiyorum. Köprü çok yüksek ve akıntı çok hızlı." Çocuklar gülümsedi. Ayşe şaşırdı. "Niye gülüyorsunuz?" diye sordu. "Köprüyü kullanmak zorunda değilsin!" dedi çocuklar. "Nehrin biraz yukarısında küçük bir geçit var. Taşlar kaygan ama dikkatli olursan karşıya geçebilirsin." Ayşe onlara teşekkür etti ve nehir boyunca yürümeye başladı. Taşlardan dikkatlice geçerek karşıya ulaştı. Zeynep onu görünce sevinçle koşa koşa yanına geldi. O günden sonra Ayşe ve Zeynep her gün nehrin geçidini kullanarak buluştular.

Ögüt: Bazen çözümler gözümüzün önündedir, ama farklı bakış açısıyla bakmamız gerekir. Zorlukları aşmanın farklı yolları olabilir.

Kelime Anlamları:

 • Köy: Village
 • Dere: Stream
 • Taşkın: Overflowing
 • Nehir: River
 • Beslemek: To feed
 • Köprü: Bridge
 • Güzel: Beautiful
 • Oyun alanı: Playground
 • Kenar: Edge
 • Üzgün: Sad
 • Düşünceli: Thoughtful
 • Bakmak: To look
 • Arkadaş: Friend
 • Karşı taraf: Opposite side
 • Geçmek: To cross
 • Yüksek: High
 • Gülümsemek: To smile
 • Şaşırmak: To be surprised
 • Neden: Why
 • Kullanmak: To use
 • Zorunda: Have to
 • Geçit: Passage
 • Yukarı: Up
 • Küçük: Small
 • Kaygan: Slippery
 • Dikkatli: Careful
 • Teşekkür etmek: To thank
 • Yürümek: To walk
 • Ulaşmak: To reach
 • Sevinç: Joy
 • Koşa koşa: Running
 • Yan: Side
 • Buluşmak: To meet


English Translation:

The Girl on the Bridge

In a small village, there was a beautiful bridge spanning a creek that fed a mighty river. The village children used this bridge as their playground. One day, they saw a little girl named Ayşe sitting by the edge of the bridge, looking sad and thoughtful. The children went up to her and asked what was wrong. 

Ayşe, looking at the river, explained, "My friend Zeynep lives on the other side, but I can't cross the river. The bridge is too high and the current is too fast." The children smiled. Ayşe was surprised. "Why are you laughing?" she asked. "You don't have to use the bridge!" the children said. "There's a small passage a little upstream. The stones are slippery, but if you're careful, you can cross." Ayşe thanked them and started walking along the river. Carefully stepping over the stones, she reached the other side. When Zeynep saw her, she came running with joy. From that day on, Ayşe and Zeynep met every day using the river passage.

Advice: Sometimes solutions are right in front of us, but we need a different perspective to see them. There might be different ways to overcome challenges.


No comments:

Post a Comment